หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En

สร้างสถานีไฟฟ้าย่อย

ก่อสร้างสายส่ง ไฟฟ้าแรงต่ำ

สร้างโรงไฟฟ้า พลังงานทดแทน

ผลิต
และจำหน่ายเสาโครงเหล็ก

จำหน่าย
อุปกรณ์ไฟฟ้า

จำหน่ายอุปกรณ์
ประกอบการติดตั้งเสาโทรคมนาคม

ผลงานออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

ผลงานออกแบบและก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า 115 เควี

ผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ผลงานออกแบบและก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน

ผลงานเสาโครงเหล็กเสาโทรคมนาคมป้ายโฆษณา

ผลงานการออกแบบและก่อสร้างโยธา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ความเป็นมาของบริษัท

สารจากประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://demco-th.listedcompany.com/xml/newsroom_feed.html, line: 9 in /home/sit/webapps/demco/config/irfeed.config.php on line 40
ราคาล่าสุด

16.30

24/10/2557 16:36 ชื่อย่อหุ้น DEMCO

เปลี่ยนแปลง(%) +0.60(3.82)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 22,278,400

งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2557

ดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2556

เอกสารเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ข่าวสารล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด