หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ISO

ใบรับรองระบบบริหารงาน

ได้รับการตรวจประเมินและพบว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตราฐานระบบบริหาร

บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายกสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ISO

PTTAC AN AND MMA PROJECT

PROJECT ACHIEVEMENT OF 17,000,000 Safe Man-Hour without Lost Time Incident (L. T.I)

ISO

New TDAE UNIT PROJECT

PROJECT ACHIEVEMENT OF 1,500,000 MANHOURS WITHOUT A LOST TIME INJURY

ISO

Safety Appreciation Certificate

Remarkable contribution of good and safe work performance achieving Zero Accident at BIP 1 & 2 CCPP Project with 1,000.000 Accident Free Man-hours

ISO

SET Awards 2010

IR Excellence Award

ISO

SET Awards 2008

The Best Performance Award