หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En

สร้างสถานีไฟฟ้าย่อย

ก่อสร้างสายส่ง ไฟฟ้าแรงต่ำ

สร้างโรงไฟฟ้า พลังงานทดแทน

ผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็ก

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

จำหน่ายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเสาโทรคมนาคม

ผลงานออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

ผลงานออกแบบและก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า 115 เควี

ผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ผลงานออกแบบและก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน

ผลงานเสาโครงเหล็กเสาโทรคมนาคมป้ายโฆษณา

ผลงานการออกแบบและก่อสร้างโยธา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ความเป็นมาของบริษัท

สารจากประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ราคาล่าสุด

2.44

14/12/2561 16:35 ชื่อย่อหุ้น DEMCO

เปลี่ยนแปลง(%) -1.00(-29.07)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,455,500

งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2561

ดาวน์โหลด

เอกสารเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ข่าวสารล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด