หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En

สร้างสถานีไฟฟ้าย่อย

ก่อสร้างสายส่ง ไฟฟ้าแรงต่ำ

สร้างโรงไฟฟ้า พลังงานทดแทน

ผลิต
และจำหน่ายเสาโครงเหล็ก

จำหน่าย
อุปกรณ์ไฟฟ้า

จำหน่ายอุปกรณ์
ประกอบการติดตั้งเสาโทรคมนาคม

ผลงานออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

ผลงานออกแบบและก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า 115 เควี

ผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ผลงานออกแบบและก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน

ผลงานเสาโครงเหล็กเสาโทรคมนาคมป้ายโฆษณา

ผลงานการออกแบบและก่อสร้างโยธา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ความเป็นมาของบริษัท

สารจากประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ราคาล่าสุด

4.16

16/07/2561 11:21 ชื่อย่อหุ้น DEMCO

เปลี่ยนแปลง(%) +0.04(0.97)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,297,600

งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 1/2561

ดาวน์โหลด

เอกสารเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ข่าวสารล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด