หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
Vision

"มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานและสาธารณูปโภค ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV)"

Mission

 

  • ดำเนินธุรกิจก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม พลังงานและสาธารณูปโภคที่ครบวงจร พร้อมขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค CLMV
  • สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญรอบรู้และประสิทธิภาพสูง
  • สร้างผลตอบแทนที่ดีและมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน ให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น อย่างต่อเนื่อง
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Target

 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร และขยายธุรกิจ ทั้งภายในและต่างประเทศ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล จนถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังลม และพลังแสงอาทิตย์ รวมถึงแสวงโอกาสเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจการให้บริการ ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่น