หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ISO

ISO 9001 : 2015

ISO 9001 มาตรฐานรับรองกระบวนการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

Green Industry

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว

ISO

Integrity Business Partnership of SBG

ISO

Lean Manufaturing

ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ Lean Manufaturing

ISO

ISO 14001:2004

มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO

โครงการอนุรักษ์พลังงาน

ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมบรรลุผลสำเร็จดีเด่น

ISO

SET Awards 2008

The Best Performance Award Company Listed on mai

ISO

Certificate of Excellence

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ISO

Safety Appreciation Certificate

Remarkable contribution of good and safe work performance achieving Zero Accident at BIP 1 & 2 CCPP Project with 1,000,000 Accident Free Man-hours

ISO

New TDAE unit Project

In Recogntion of your Contribution to our Achieving 1,500,000 Manhours Without a lost time injury from the New TDAE unit Project

ISO

PTTAC AN AND MMA PROJECT

รางวัล Project Achievement of 17,000,000 Safe Man-Hour without Lost Time Incident (L.T.I)

ISO

SET Awards 2010

The Best Performance Award Company Listed on mai

ISO

โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ISO

เกียรติบัตรโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ-สถานศึกษา

ISO

หน่วยงานต้นแบบที่มีแบบรักษามาตรฐานมาตรการองค์กรดีเด่น ด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างต่อเนื่อง

ISO

ประกาศเกียรติคุณการจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ

สภากาชาดไทย

ISO

Certificate of Membership

Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)