หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
การจำหน่ายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง

การจำหน่ายอุปกรณ์
วัสดุก่อสร้าง

นอกจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ประเภท ปูน คอนกรีต สำเร็จรูป เหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปภัณฑ์ และสีประเภทต่างๆ แล้ว บริษัทยังจำหน่ายวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโยธาทุกประเภท ทั้งนั้เพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาและร้านค้าวัสดุก่อ สร้างทั่วไป