หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
งานผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็ก

งานผลิต
และจำหน่ายเสาโครงเหล็ก

บริษัทผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กเพื่อใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ ระบบสายส่ง ระบบจำหน่าย และสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งมีงาน บางส่วนที่ต้องใช้เสาโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบและงานด้านเสาโทร คมนาคม ได้แก่ เสาโทรคมนาคมและเสาวิทยุสื่อสารและเสาโครง เหล็กสำหรับป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Bill Board) โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตเสาโครงเหล็ก 16,000 ตันต่อปี