หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
การก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

การก่อสร้าง
สายส่งไฟฟ้าแรงสูง

(High Voltage Transmission Line System) เป็นระบบส่งกำลังไฟฟ้า ที่รับมาจากแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น เขื่อน โรงไฟฟ้า พลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมส่งไปยังสถานีไฟฟ้าย่อย และสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อยต่างๆ ระบบสายส่ง ไฟฟ้าจะรับระดับแรงดันตั้งแต่ 69 เควี

115 เควี 230 เควี และ 500 เควี โดยระบบสายส่งนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)ผู้ประกอบการโรงผลิตไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) และประเภทผู้ผลิตกระแส ไฟฟ้าอิสระรายย่อย (Small Power Producer : SPP) และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งต่างเป็นลูกค้าของบริษัททั้งสิ้น