หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
การก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน

การก่อสร้าง
โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน

บริษัทให้บริการ ออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจากพลังงานสิ้นเปลือง (น้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ ) เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม แสงอาทิตย์ แกลบ เศษไม้ ขยะ หรือการใช้ก๊าซชีวมวลจากการหมักน้ำเสียจากโรงงาน กลุ่มลูกค้าได้แก่ผู้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดยบริษัทมีประสบการณ์งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมแล้ว 453 MW และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 321 MW