หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
การก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำ

การก่อสร้าง
สายส่งไฟฟ้าแรงต่ำ

งานก่อสร้างระบบจำหน่าย และระบบไฟฟ้าใต้ดิน เป็นงานก่อสร้างปัก เสาและพาดสายไฟฟ้า ระดับแรงดัน 22 เควี หรือ 33 เควีและระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำจากสถานีไฟฟ้าย่อยไปยังลูกค้าต่างๆ ทั่วประเทศ