หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย

การก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าย่อย

(High Voltage Substation) ทำหน้าที่รับพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิต กระแสไฟฟ้าเพื่อแปลงแรงดันส่งต่อเป็นทอดๆผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายต่อไปยังผู้ใช้ไฟประเภทต่างๆ