หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

จำนวน :

คุณสมบัติ


 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet เพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ดี
 • สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นมิตร และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

ลักษณะงานที่ทำ


 • ประสานงานและจัดทำตารางนัดหมายระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง, ฝ่ายบริหารฯ และ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • จัดทำ ข้อมูลรายละเอียดเอกสารเข้าออก ควบคุม แจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • รับผิดชอบด้านการประสานงานหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • ดูแล ควบคุม การเบิกเงินสดย่อย เงินทดลองจ่าย (ทจ.) ของฝ่าย
 • สรุปเบิกค่าน้ำมัน, การขอใช้รถยนต์ของบริษัทฯในส่วนของฝ่ายบริหาร และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำแผนการอบรมของพนักงานในฝ่าย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น รวบรวมระเบียบบริษัทฯ, สรุปทรัพย์สินของฝ่าย, เบิกค่าโทรศัพท์ งานด้านสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานภายในฝ่าย

คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัครงาน
ตำแหน่งนี้

ดูตำแหน่งว่างงานทั้งหมด

สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ

โปรดติดต่อ คุณวัชรี แก้วประเสริฐ (กุ้ง) 02-9595811 ต่อ 2259 หรือ 089-1150044
E-mail : watcharee_kae@demco.co.th และสามารถดูข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ www.demco.co.th

สวัสดิการ

 1. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันสังคม
 4. สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ สำหรับพนักงาน บิดา คู่สมรส และบุตร ที่ชอบด้วยกฏหมาย
 5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมรสสำหรับพนักงาน
 6. สวัสดิการ รถรับ-ส่งพนักงาน และ อื่นๆ