หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
ตำแหน่งงานว่าง

วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)

จำนวน :

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและการส่งจ่ายน้ำประปา 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานร่วมกับพนักงานในระดับต่างๆ รวมถึงการประสานงานเบื้องต้นกับภาครัฐ
 • สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การส่งจ่ายน้ำประปาได้

ลักษณะงานที่ทำ

 • สนับสนุนหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาในการควบคุม การดำเนินงานในการผลิต
  รวมทั้งระบบส่งจ่ายน้ำประปาทั้งหมด และการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้มีการจ่ายน้ำ
  ได้ตามความต้องการรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง
 • ควบคุมระบบจ่ายน้ำประปาผ่านระบบ SCADA และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า ภายในทั้งหมดให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน รวมทั้งประเมินการบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
 • ตรวจสอบรายงานสรุปปริมาณหน่วยกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปาและสูบจ่าย ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานจริง
 • ประสานงานการดำเนินงานผลิตน้ำประปากับรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง สปป.ลาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินตรวจสอบงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัครงาน
ตำแหน่งนี้

ดูตำแหน่งว่างงานทั้งหมด

สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ

โปรดติดต่อ คุณวัชรี แก้วประเสริฐ (กุ้ง) 02-9595811 ต่อ 2259 หรือ 089-1150044
E-mail : watcharee_kae@demco.co.th และสามารถดูข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ www.demco.co.th

สวัสดิการ

 1. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันสังคม
 4. สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ สำหรับพนักงาน บิดา คู่สมรส และบุตร ที่ชอบด้วยกฏหมาย
 5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมรสสำหรับพนักงาน
 6. สวัสดิการ รถรับ-ส่งพนักงาน และ อื่นๆ