หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
ตำแหน่งงานว่าง

วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านน้ำประปา / สิ่งแวดล้อม)

จำนวน :

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาประปา/สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและการส่งจ่ายน้ำประปา 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานร่วมกับพนักงานในระดับต่างๆ รวมถึงการประสานงานเบื้องต้นกับภาครัฐ
 • สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การส่งจ่ายน้ำประปาได้

ลักษณะงานที่ทำ

 • สนับสนุนหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาในการควบคุม การดำเนินงานในการผลิต
  รวมทั้งระบบส่งจ่ายน้ำประปาทั้งหมด การอ่านมาตรวัดน้ำ
  การดำเนินการเก็บเงิน และการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้มีการจ่ายน้ำได้ตามความต้องการรัฐวิสาหกิจประปาหลวงพระบาง
 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปา และตรวจสอบรายงานคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • ควบคุมการตรวจสอบมาตรวัดน้ำประปา ระบบปั๊มสูบน้ำ แหล่งน้ำดิบ และระบบการควบคุมแรงดัน และตรวจสอบรายงาน สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานการดำเนินงานผลิตน้ำประปากับรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง สปป.ลาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตระบบน้ำประปา งานบำรุงรักษา งานซ่อมบำรุง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 • ทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัครงาน
ตำแหน่งนี้

ดูตำแหน่งว่างงานทั้งหมด

สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ

โปรดติดต่อ คุณวัชรี แก้วประเสริฐ (กุ้ง) 02-9595811 ต่อ 2259 หรือ 089-1150044
E-mail : watcharee_kae@demco.co.th และสามารถดูข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ www.demco.co.th

สวัสดิการ

 1. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันสังคม
 4. สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ สำหรับพนักงาน บิดา คู่สมรส และบุตร ที่ชอบด้วยกฏหมาย
 5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมรสสำหรับพนักงาน
 6. สวัสดิการ รถรับ-ส่งพนักงาน และ อื่นๆ