หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
ตำแหน่งงานว่าง

วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) ประจำ ณ หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จำนวน :

คุณสมบัติ


 • ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและการส่งจ่ายน้ำประปา 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานร่วมกับพนักงานในระดับต่างๆได้ รวมถึงการประสานงานเบื้องต้นกับภาครัฐ
 • สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การส่งจ่ายน้ำประปาได้

ลักษณะงานที่ทำ


 • สนับสนุนหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาในการบริหารการผลิต และควบคุมคุณภาพน้ำประปาโรงผลิตน้ำประปา ภูหลวง เพื่อให้บริการรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง เพื่อให้มีการจ่ายน้ำได้ตามความต้องการ
 • ควบคุมดูแลสภาพเครื่องจักร อุปกรณ์วัดค่าต่างๆ ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโรงสูบน้ำ ท่อส่งจ่ายน้ำประปาทั้งหมดให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน รวมทั้งตรวจสอบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
 • ควบคุมการตรวจสอบมาตรวัดน้ำประปา ระบบปั๊มสูบน้ำ แหล่งน้ำดิบ และระบบการควบคุมแรงดัน และตรวจสอบรายงาน สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานการดำเนินงานผลิตน้ำประปากับรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง สปป.ลาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนการประเมิน จัดทำงบประมาณการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษา หรือโครงการขยายและเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม
 • จัดทำข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สนับสนุนงานด้านธุรกิจของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัครงาน
ตำแหน่งนี้

ดูตำแหน่งว่างงานทั้งหมด

สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ

โปรดติดต่อ คุณวัชรี แก้วประเสริฐ (กุ้ง) 02-9595811 ต่อ 2259 หรือ 089-1150044
E-mail : watcharee_kae@demco.co.th และสามารถดูข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ www.demco.co.th

สวัสดิการ

 1. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันสังคม
 4. สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ สำหรับพนักงาน บิดา คู่สมรส และบุตร ที่ชอบด้วยกฏหมาย
 5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมรสสำหรับพนักงาน
 6. สวัสดิการ รถรับ-ส่งพนักงาน และ อื่นๆ