ปี 2547: บริษัทเริ่มงานติดตั้งสายเคเบิ้ลใยแก้ว ด้วยวิธี Blowing Method ซึ่งเป็นวิธีติดตั้งแบบใช้ลมอัดในการลากสายเคเบิ้ลใยแก้วขึ้นเป็นครั้งแรกให้แก่ โครงการวางท่อแก๊ส ไทย-มาเลเซีย ของบริษัท ทรานไทย - มาเลเซีย จำกัดซึ่งมี บมจ. ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นหลัก ที่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา นอกจากนี้บริษัทได้เริ่มผลิตเสาโฆษณาโครงเหล็กให้แก่ บมจ. มาสเตอร์ แอด

บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทจำนวน 4 บริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัท เด็มโก้ พัฒนาพาณิชย์ จำกัด บริษัท เอ็น.อี.ซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด บริษัท นำชัยพัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง (1996) จำกัด และ บริษัท อนุสรณ์ เซอร์วิส (2004) จำกัด และเปิดกิจการอีก 2 บริษัท ซึ่งได้แก่บริษัท เด็มโก้-เฮอริเทจ แลนด์ จำกัด และบริษัท เด็มโก้ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวปล็อปเม้นท์ จำกัด เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ