TH

CSR Activity

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ

Share:
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม 33 เรารักกัน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการให้บริการศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิโครงการ ม 33 เรารักกัน สํานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์การใช้สิทธิ ม 33 เรารักกัน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ได้เดินทางไปศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม 33 เรารักกัน สํานักงานประกันสังคมเคลื่อนที่ และมุมสไมล์คอนเนอร์ ณ บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) โดยมีนางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564