TH

CSR Activity

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้ง เสื้อผ้า หน้ากากอนามัย ขนม เครื่องเล่นให้กับน้อง ๆ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ

Share:

คุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ และพี่ๆน้องครอบครัว บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายสุวัฒน์ วิบูลย์วัฒน์ ที่ปรึกษารองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อ เป็นตัวแทนกรรมการผู้จัดการ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง พร้อมทั้ง เสื้อผ้า,หน้ากากอนามัย,ขนม,เครื่องเล่นสำหรับน้องๆ อนุบาลและส่งมอบความสุขไว่ให้แก่เด็กๆในการรับประทานของหวานที่อร่อยจำนวน 2,000 บาท โดยมี นายสุรศักดิ์ จันอ่อน ผู้อวยการโรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญและคณะคุณครูเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ ตำบลตาจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์