TH

Company Activity

บริษัทร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ประจำปี 2563 ให้กับพนักงานของบริษัท

บริษัทจัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานให้กับพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับเดือน สิงหาคม และพนักงานที่มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญถวายสังฆทาน

บริษัท โดยสายงานทรัพยากรบุคคล ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “12 ความสามารถพื้นฐานหลักในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร A Dozen of C: 12C”

บริษัทจัดกิจกรรม Town Hall โดย นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการ ได้สื่อสารให้พนักงานทราบถึงเป้าหมายสำคัญในครึ่งปีหลัง

บริษัท โดยสายงานทรัพยากรบุคคล ได้จัดฝึกอบรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ New normal - e-learning “การบริหารและจัดการความเสี่ยง”

บริษัทได้ติดต่อโรงพยาบาลราชวิถี มาให้บริการรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่แก่พนักงาน และผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

บริษัทจัดกิจกรรมสัมมนา "เด็มโก้ ทีมสร้างทีม DEMCO Unity"

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (โรงงานลพบุรี) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

บริษัทร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้ด้านการยศาสตร์ (Ergonomic)"

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (โรงงานลพบุรี) ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต "ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน"

บริษัทฯ ได้จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่รุ่นที่ 2/2563