EN

กิจกรรมเพื่อสังคม

DEMCO Vaccinated Day

Share:

กิจกรรมฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ให้แก่พนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ เข็มที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีจุดฉีดวัคซีน 2 สถานที่ ดังนี้

  1. โรงพยาบาลปทุมธานี ทางบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มอบข้าวกล่องจำนวน 130 กล่องและหน้ากากอนามัย ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลปทุมธานี
  2. ศูนย์ฉีดวัคซีนประกันสังคม ณ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564