TH

CSR Activity

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 36

"โครงการ เหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเหลือใช้ให้เป็นค่าเทอมน้องๆ"

โครงการ '' เด็มโก้ ส่งเสริมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปี ปีที่ 3 ''

“บจก. เด็มโก้ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลังคาเขียว”

คณะผู้บริหาร และพนักงานเด็มโก้ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างห้องพยาบาลเพื่อพระสงค์อาพาธ

กิจกรรมบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค สิ่งของป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะ

คณะผู้บริหารร่วมถวายผ้าป่าเพื่อสร้างศาลาปฎิบัติธรรม ณ วัดทรายขาว

กิจกรรมบริจาคโลหิต..ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 35

กิจกรรมเด็มโก้จิตอาสาทำความสะอาดล้างห้องน้ำที่วัดบุญชื่นชู