TH

CSR Activity

กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 34

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้ง เสื้อผ้า หน้ากากอนามัย ขนม เครื่องเล่นให้กับน้อง ๆ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ

กิจกรรมเด็มโก้ จิตอาสา “โครงการ เหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมให้แก่น้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น”

กิจกรรมปลูกต้นฟ้าทะลายโจรมอบสวนสมุนไพรเพื่อชุมชน

มอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้ากากอนามัยและกล่องรอดตาย ให้เเก่โรงพยาบาลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

โครงการหลังคาเขียว บริษัทเด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวัดบุญชื่นชู

DEMCO Vaccinated Day

บริษัท เด็มโก้ แจกไม้กล้าและหนังสือเสริมความรู้

รองกรรมการผู้จัดการ และตัวแทนพนักงาน มอบหน้ากากอนามัย สเปรย์ และเจลแอลกอฮอล์

ตัวแทนบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคสิ่งของและเงิน เพื่อสนับสนุนมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง ติวานนท์ จังหวัดปทุมธานี

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ

เด็มโก้ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 33