TH

CSR Activity

ตัวแทนบริษัท DEMCO ส่งมอบกล่องนมเพื่อบริจาคในโครงการหลังคาเขียว Greenroof

ตัวแทนบริษัท DEMCO เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม CSR "HCTD AYB...ปันน้ำใจ...สู่...สถานศึกษาปลอดภัย"

นางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมกิจกรรม เลี้ยงไอศกรีม และขนม ให้กับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด ร่วมกับสภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือตามโรงพยาบาลต่างๆ ที่มีความต้องการใช้เลือด

ตัวแทน พนักงานบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด ได้มอบเครื่องเขียนให้กับโรงเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ตัวแทน พนักงานบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด นำขนมไปเลี้ยงเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ตัวแทน พนักงานบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด ร่วมเลี้ยงไอศกรีมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเสมา

ตัวแทน พนักงานบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด ร่วมเลี้ยงไอศกรีมนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์

ตัวแทนพนักงาน ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563