TH

CSR Activity

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น

บริษัทได้ติดต่อโรงพยาบาลราชวิถี มาให้บริการรับบริจาคโลหิต นอกสถานที่แก่พนักงาน และผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิต

บริษัทจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "กระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน" นางสินีนาฎ แจ่มศรี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (โรงงานลพบุรี) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมในพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (โรงงานลพบุรี) ได้ร่วมบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (โรงงานลพบุรี) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม ในพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

ตัวแทนบริษัท ส่งมอบกล่องนม ให้โครงการหลังคาเขียว Greenroof "หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" ครั้งที่่ 3

บริษัทร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ประจำปี 2563 ให้กับพนักงานของบริษัท

บริษัทได้ติดต่อโรงพยาบาลราชวิถี มาให้บริการรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่แก่พนักงาน และผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (โรงงานลพบุรี) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

บริษัทร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส