TH

CSR Activity

ตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบกล่องนม จำนวน 6,000 กล่อง ที่รับบริจาค จากพนักงาน และชุมชนในเขต อบต.สวนพริกไทย

ตัวแทนบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “แรงงานห่วงใย ร่วมใจปันสุข”

บริษัทฯ ได้ติดต่อโรงพยาบาลราชวิถี มาให้บริการรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่แก่พนักงาน และผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ตัวแทนบริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรม แจกข้าวกล่อง 500 กล่อง แก่ชวนชุมชนตรอกข้าวเม่า และทีมห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิริราช

ตัวแทนพนักงาน โครงการไม้อัดไทย ฝ่ายก่อสร้างสายส่ง 2 เป็นตัวแทนในนาม บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม จำนวน 10 ชุด

จากวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า-19 ที่ต่อเนื่องรุนแรง คณะผู้บริหารตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ตกงาน ขาดรายได้และตระหนักในบทบาทขององค์กรที่ดีในฐานะ Global Citizen

ตัวแทนพนักงาน ฝ่ายก่อสร้างระบบจำหน่าย และบริษัทผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ “มอบข้าวกล่อง สู้ภัย COVID-19” แก่ชุมชนวัดพืชนิมิต “ร่วมใจสู่ภัย COVID-19”

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (โรงงานลพบุรี) ร่วมกับสภากาชาดไทย นำรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มารับบริจาคที่ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (โรงงานลพบุรี)

ตัวแทนบริษัท ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน Face Shield จำนวน 150 ชิ้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (โรงงานลพบุรี) ได้จัดทำหน้ากากผ้าแจกให้กับประชาชนในท้องถิ่นไว้สวมใส่เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด ได้นำพนักงานจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ แก่ประชาชนที่มาร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "brightness for life quality"