TH

CSR Activity

ตัวแทนบริษัท ส่งมอบกล่องนม ให้โครงการหลังคาเขียว Greenroof "หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" ครั้งที่่ 3

บริษัทร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ประจำปี 2563 ให้กับพนักงานของบริษัท

บริษัทได้ติดต่อโรงพยาบาลราชวิถี มาให้บริการรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่แก่พนักงาน และผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (โรงงานลพบุรี) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

บริษัทร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส

ตัวแทนบริษัทฯ แจกพันธุ์กล้าไม้ให้กับพนักงาน และคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดดาวเรือง

บริษัทฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ "ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ"

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (โรงงานลพบุรี) ได้นำจิตอาสาร่วมโครงการ "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน"

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (โรงงานลพบุรี) ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมทำบุญถวายเครื่องสังฆทานสำหรับพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับเดือนกรกฎาคม และพนักงานที่มีจิตศรัทธา