TH

Company Activity

กิจกรรมทำบุญถวายเครื่องสังฆทานสำหรับพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับเดือนพฤศจิกายน และพนักงานที่มีจิตศรัทธา

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น

บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตร "การดับเพลิงขั้นต้น" ให้กับพนักงาน

บริษัทจัดกิจกรรม Town Hall : ประจำเดือนพฤศจิกายน

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (โรงงานลพบุรี) ได้ติดต่อหน่วยงานแพทย์ จาก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้กับพนักงาน

บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตร "12 ความสามารถพื้นฐานหลักในการพัฒนาคนพัฒนาองค์กร A Dozen of C: 12C" ครั้งที่ 2

บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป. บริหาร)" ให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป

บริษัทได้ติดต่อโรงพยาบาลราชวิถี มาให้บริการรับบริจาคโลหิต นอกสถานที่แก่พนักงาน และผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิต

บริษัทจัดอบรมหลักสูตร "IT Controls For Manager" ให้กับ ผู้บริหารระดับผู้จัดการ, ผู้จัดการโครงการ

บริษัทจัดอบรมหลักสูตร "พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562"

บริษัทจัดกิจกรรมสัมมนา "เด็มโก้ ทีมสร้างทีม DEMCO Unity" รุ่นที่ 2

กิจกรรมทำบุญถวายเครื่องสังฆทานสำหรับพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับเดือนตุลาคม และพนักงานที่มีจิตศรัทธา