TH

Company Activity

กิจกรรมทำบุญถวายเครื่องสังฆทานสำหรับพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับเดือนมกราคม และพนักงานที่มีจิตศรัทธา

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ได้จัดทีมแพทย์ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพประจำปี

ตัวแทนบริษัท DEMCO ส่งมอบกล่องนมเพื่อบริจาคในโครงการหลังคาเขียว Greenroof

บริษัท ฯ ได้จัดปฐมนิเทศ และกิจกรรมภาคสนาม (Walk rally) ให้กับพนักงานใหม่

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด จัดงานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ให้กับพนักงาน

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ และทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน

ตัวแทนบริษัท DEMCO เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม CSR "HCTD AYB...ปันน้ำใจ...สู่...สถานศึกษาปลอดภัย"

นางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมกิจกรรม เลี้ยงไอศกรีม และขนม ให้กับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย

นายสุรสิงห์ ถาวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ให้แก่นิสิต วิทยาลัยพลังงานทดแทน และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงงานเด็มโก้ เพาเวอร์ ลพบุรี จัดอบรมหลักสูตร ส่งเสริม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในองค์กร "การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น" ให้กับพนักงาน

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด ร่วมกับสภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือตามโรงพยาบาลต่างๆ ที่มีความต้องการใช้เลือด

ตัวแทน พนักงานบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด ได้มอบเครื่องเขียนให้กับโรงเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563