EN

กิจกรรมบริษัท

ตัวแทนพนักงาน โครงการไม้อัดไทย ฝ่ายก่อสร้างสายส่ง 2 เป็นตัวแทนในนาม บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม จำนวน 10 ชุด

จากวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า-19 ที่ต่อเนื่องรุนแรง คณะผู้บริหารตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ตกงาน ขาดรายได้และตระหนักในบทบาทขององค์กรที่ดีในฐานะ Global Citizen

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ตัวแทนพนักงาน ฝ่ายก่อสร้างระบบจำหน่าย และบริษัทผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ “มอบข้าวกล่อง สู้ภัย COVID-19” แก่ชุมชนวัดพืชนิมิต “ร่วมใจสู่ภัย COVID-19”

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (โรงงานลพบุรี) ร่วมกับสภากาชาดไทย นำรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มารับบริจาคที่ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (โรงงานลพบุรี)

ตัวแทนบริษัท ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน Face Shield จำนวน 150 ชิ้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (โรงงานลพบุรี) ได้จัดทำหน้ากากผ้าแจกให้กับประชาชนในท้องถิ่นไว้สวมใส่เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19

ด้วยในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันมหาสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (โรงงานลพบุรี) มีความห่วยใยสุขภาพอนามัยของพนักงาน จึงได้จัดทำหน้ากากผ้า (ในช่วงเวลาว่าง)

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (โรงงานลพบุรี) มีความห่วงใยพนักงาน จึงให้จัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ (ลพบุรี) ได้จัดกิจกรรม Morning Talk เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ (ลพบุรี) ได้จัดกิจกรรม Morning Talk เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563