หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En

สร้างสถานีไฟฟ้าย่อย

ก่อสร้างสายส่ง ไฟฟ้าแรงต่ำ

สร้างโรงไฟฟ้า พลังงานทดแทน

ผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็ก

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

จำหน่ายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเสาโทรคมนาคม

ผลงานออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

ผลงานออกแบบและก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า 115 เควี

ผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ผลงานออกแบบและก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน

ผลงานเสาโครงเหล็กเสาโทรคมนาคมป้ายโฆษณา

ผลงานการออกแบบและก่อสร้างโยธา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ความเป็นมาของบริษัท

สารจากประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ราคาล่าสุด

2.70

15/11/2562 16:38 ชื่อย่อหุ้น DEMCO

เปลี่ยนแปลง(%) -0.08(-2.88)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 650,100

งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2562

ดาวน์โหลด

เอกสารเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ข่าวสารล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด