EN

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : DEMCO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
2.98
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.04 (-1.32%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
412,712
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,233,416
วันก่อนหน้า
3.02
ราคาเปิด
3.02
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.98 / 53,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.00 / 46,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.96 - 3.02
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.76 - 6.05
ปรับปรุงเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2565 16:38