EN

ธุรกิจงานขาย

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจงานผลิตและจำหน่วยเสาโครงเหล็ก จำหน่ายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเสาโทรคมนาคม จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร

หมวดหมู่สินค้า

งานผลิต และจำหน่ายเสาโครงเหล็ก

บริษัทผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กเพื่อใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ ระบบสายส่ง ระบบจำหน่าย และสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งมีงานบางส่วนที่ต้องใช้เสาโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบ และงานด้านเสาโทรคมนาคม ได้แก่ เสาโทรคมนาคม และเสาวิทยุสื่อสาร และเสาโครงเหล็กสำหรับป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Bill Board) โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตเสาโครงเหล็ก 16,000 ตันต่อปี โดยบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 119.90 ล้านบาท มีกำหนดสิ้นสุดการใช้สิทธิวันที่ 3 มกราคม 2559

อ่านเพิ่มเติม

การจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเสาโทรคมนาคม

บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้งเสาโทรคมนาคมโดยจัด เป็นชุดสำเร็จสำหรับประกอบเสาทั้งประเภท Guyed mass tower และ Self support tower ผู้ซื้อสามารถนำชุดประกอบดังกล่าวไปใช้ ในการติดตั้งได้ทันทีทำให้ประหยัดเวลาในการจัดซื้อและจัดหาจาก ผู้จำหน่ายอุปกรณ์หลาย ๆ ราย

อ่านเพิ่มเติม

การจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับระบบจำหน่าย ระบบสายส่ง และ สถานีไฟฟ้าย่อย รวมอุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานทุกประเภท ซึ่งบริษัทเป็น ผู้จัดหา รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์ยึดจับหัวเสาซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิต ให้แก่ ลูกค้าที่เป็นเจ้าของโครงการหรือผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการต่างๆ

การจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร

ประเภทสายออฟติคไฟเบอร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทต่างๆ

คลังภาพธุรกิจงานขาย

ดูเพิ่มเติม

ธุรกิจการให้บริการ

ให้บริการออกแบบ คัดสรรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินงานก่อสร้าง และทดสอบผลงานเพื่อความไว้วางใจในงานด้านวิศวกรรมที่สมบูรณ์แบบ

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน

ดำเนินการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการและงบประมาณที่ใช้แล้ว ประยุกต์ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีในการพัฒนาพลังงานทดแทน

อ่านเพิ่มเติม