EN

งานด้านเสาโทรคมนาคมและการสื่อสาร

บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและบริการติดตั้งเสาโครงเหล็กสำหรับการสื่อสารและโทรคมนาคม

บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและบริการติดตั้งเสาโครงเหล็กสำหรับการสื่อสารและโทรคมนาคม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) และผู้ที่ชนะการประมูลจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

โครงการอ้างอิง

โครงการอ้างอิงในงานด้านเสาโทรคมนาคมและการสื่อสาร

Dtn New Build 2018 Project Type S18

CSS

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
2561
สถานที่
ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

มูลค่าโครงการ : 43.92 ล้านบาท

True Gif

BB TEC

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
2560
สถานที่
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

มูลค่าโครงการ : 45.48 ล้านบาท

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงานในงานด้านเสาโทรคมนาคมและการสื่อสาร

ประสบการณ์การทำงานด้านเสาโทรคมนาคมและการสื่อสาร