EN

งานด้านพลังงานทดแทน

บริษัทให้บริการ ออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจากพลังงานสิ้นเปลือง

บริษัทให้บริการ ออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจากพลังงานสิ้นเปลือง (น้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ) เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม แสงอาทิตย์ แกลบ เศษไม้ ขยะ หรือการใช้ก๊าซชีวมวลจากการหมักน้ำเสียจากโรงงาน กลุ่มลูกค้าได้แก่ผู้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดยบริษัทมีประสบการณ์งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมแล้ว 453 MW และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 321 MW

โครงการอ้างอิง

โครงการอ้างอิงในงานด้านพลังงานทดแทน

พลังงานลม

โครงการพลังงานลม เขาค้อ

บจก.เขาค้อ วินด์ เพาเวอร์

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
2560
สถานที่
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

มูลค่าโครงการ : 1,038.79 ล้านบาท

โครงการพลังงานลมวะตะแบก

บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
2560
สถานที่
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

มูลค่าโครงการ : 987.52 ล้านบาท

โครงการพลังงานลม ห้วยบง 2

บริษัท เค. อาร์. ทู จำกัด

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
2553
สถานที่
ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

มูลค่าโครงการ : 993.17 ล้านบาท

โครงการพลังงานลม ห้วยบง 3

บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
2553
สถานที่
ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

มูลค่าโครงการ : 2,492.12 ล้านบาท

โครงการพลังงานลม หาดกังหัน 3

EA Wind Hadkanghan 3 Company Limited

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
2560
สถานที่
จ.นครศรีธรรมราช

มูลค่าโครงการ : 3,832 ล้านบาท

พลังงานแสงอาทิตย์

โครงการโซล่าฟาร์ม อีเอ โซล่า

บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
2555
สถานที่
อำเภอพัฒนานิคม จ. ลพบุรี

มูลค่าโครงการ : 780 ล้านบาท

โครงการโซล่าฟาร์ม โรจนะ โครงการ 2 - 4

บริษัท โรจนะ เพาเวอร์ จำกัด

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
2557
สถานที่
จ.พระนครศรีอยุธยา

มูลค่าโครงการ : 2,220 ล้านบาท

โครงการโซล่าฟาร์ม อีเอ โซล่า นครสวรรค์

บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
2557
สถานที่
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

มูลค่าโครงการ : 1,442.30 ล้านบาท

โครงการโซล่าฟาร์ม อีเอ โซล่า ลำปาง

บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
2558
สถานที่
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

มูลค่าโครงการ : 1,787.81 ล้านบาท

โครงการ โซล่ารูฟท็อป

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
2562
สถานที่
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

มูลค่าโครงการ : 56.50 ล้านบาท

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงานในงานด้านพลังงานทดแทน

ประสบการณ์การทำงานด้านพลังงานทดแทน