EN

งานด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างติดตั้ง รวมทั้งการบำรุงรักษา ระบบ M&E

บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างติดตั้ง รวมทั้งการบำรุงรักษา งานระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบประปาสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบผลิตไอน้ำและน้ำร้อน รวมถึงระบบท่อรับแรงดัน (High Pressure Piping) โดยบริษัทสามารถให้บริการงานระบบแบบครบวงจร

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงานในงานด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

ประสบการณ์การทำงานด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกล